logo Fysio Repair

Elektrische veiligheid

NEN 3140

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.


Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.


Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest  uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Fysio Repair Keurmerk NEN 3140

©2017 Fysio Repair | Disclaimer | Contact | Over ons

Beeldmerk Fysio-Repair
logo Fysio Repair
Fysio Repair Keurmerk NEN 3140
Beeldmerk Fysio-Repair

Elektrische veiligheid

NEN 3140

Fysio Repair Keurmerk NEN 3140
Beeldmerk Fysio-Repair
logo Fysio Repair

Elektrische veiligheid

NEN 3140

Fysio Repair Keurmerk NEN 3140
Beeldmerk Fysio-Repair

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.


Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.


Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest  uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Elektrische veiligheid

NEN 3140

©2017 Fysio Repair

©2017 Fysio Repair

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.


Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.


Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest  uitgevoerd De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Elektrische veiligheid

NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.


Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.


Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest  uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Elektrische veiligheid

NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.


Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.


Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest  uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Elektrische veiligheid

NEN 3140

©2017 Fysio Repair