Skip to content

Elektrische veiligheid NEN 3140
NEN-EN-IEC-62353

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij Fysio Repair, zal er tijdens het onderhoud ook een keuring op de elektrische apparatuur plaatsvinden.

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Bij apparaten die op 230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.

Voor het keuren van elektrische apparaten bieden wij de NEN 3140 aan. Voor medische elektrische apparaten is er een aanvullende norm, die net even iets verder gaat: NEN-IEC 62353. Deze norm geldt voor apparaten die gebruikt worden in medische ruimten. Je kunt dan denken aan ziekenhuizen, zorginstellingen, maar ook Fysiotherapiepraktijken.

Deze medische apparatuur, welke in medische ruimten valt onder de keuringsplicht moeten op regelmatige basis worden gekeurd. De formele naam van de norm is:

Medische elektrische toestellen – Periodiek testen en testen na reparatie van medische elektrische toestellen.

Na de keuring ontvang u een rapport met de test gegevens, en uiteraard wordt het apparaat voorzien van een keuringssticker.

Back To Top